Nowenna

obraz

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Pieśń – o Maryjo witam Cię…

O Matko Nieustającej Pomocy z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, błagamy najgoręcej, byś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, których tak bardzo pragniemy i potrzebujemy:

Wspólne prośby

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie prosimy, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność, Amen,

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieustannie.

 • Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
 • Matko nasza najlepsza,
 • Pośredniczko nasza u Boga,
 • Szafarko łask wszelkich,
 • Umocnienie słabych,
 • Ucieczko uciśnionych,
 • Opatrzności ubogich,
 • Cudowna Lekarko w chorobach,
 • Nadziej o zrozpaczonych,
 • Strażniczko czystości,
 • Opiekunko rodzin,

K. Tyś naszą ucieczką o Pani!
W. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Wezwania dziękczynne:

K. O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do

     Ciebie: Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!

 • Za uzdrowionych z choroby,
 • Za pocieszonych w strapieniu,
 • Za ocalałych z rozpaczy,
 • Za podtrzymanych w zwątpieniu,
 • Za wyzwolonych z mocy grzechu,
 • Za wsłuchanych w błaganiu,
 • Za litość nam okazaną,
 • Za Twoją Miłość macierzyńską,
 • Za dobroć Twoją niezrównaną,
 • Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Ref. Maryjo dziękujemy Ci, że pomagasz nam,
Że ocierasz łzy dziękujemy Ci.

 1. Że miłujesz nas, pragniesz z nami być gdyż bez Ciebie tu ciężko ludziom żyć,

       2. Że przynosisz nam, Boże Dziecię Swe, że rozdzielasz w krąg Blaskiem łaski Twe,

       3. Żeś tak blisko wciąż, żeś jest Matką nam, że prowadzisz nas do niebieskich bram,

Wezwania błagalne:

K. A teraz o Maryjo usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy

     do Ciebie: Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy

 • Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
 • Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
 • Za płaczących, abyś im łzy otarła,
 • Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
 • Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
 • Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
 • Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
 • Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
 • Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała.

K. Tyś naszą ucieczką o Pani!

W. Pomocą w uciskach i smutku!

K. Módlmy się:

Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią, wspieraj Kościół święty, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, dodawaj siły pracującym i otwórz niebo dla umierających. Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Pieśń: O Maryjo żegnam Cię

Pieśń Maryjna:


Możesz także pobrać gotową do wydrukowania modlitwę:

NOWENNA

MAPA strony