Nowenna

obrazMODLITWA NOWENNY

DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Chwila wypowiedzenie własnych próśb w ciszy

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Podziękowania – wezwania dziękczynne

O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:

W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za nawróconych na drogę prawdy

Za uzdrowionych z choroby

Za pocieszonych w strapieniu

Za ocalonych z rozpaczy

Za podtrzymanych w zwątpieniu

Za wyzwolonych z mocy grzechu

Za wysłuchanych w błaganiu

Za litość nam okazaną

Za miłość Twą macierzyńską

Za dobroć Twą niezrównaną

Za opiekę w miejscach pracy

Za chleb codzienny

Za radość i smutki nasze

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

 

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Maryjo – dziękujemy Ci, że pomagasz nam

Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci… (2x)

Prośby – wezwania błagalne

O Maryjo usłysz prośby nasze.

 

W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

Za chorych, abyś ich uzdrowiła

Za strapionych, abyś ich pocieszyła

Za płaczących, abyś im łzy otarła

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała

Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości

życia wiecznego doprowadziła

Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od

nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła

Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności

O wysłuchanie wszystklch próśb naszych

 

Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami,

Proś Boga za nami

 


 

LITANIA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, pomagaj nam nieustannie.
Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej.
Wielka Matko Boża.
Matko nasza najlepsza.
Pośredniczko nasza u Boga.
Szafarko łask wszelkich.
Matko świętej wytrwałości.
Tronie Miłosierdzia Bożego.
Wszechmocy błagająca.
Poręko naszego zbawienia.
Pogromczyni mocy piekielnych.
Kotwico naszej nadziei.
Umocnienie słabych.
Ucieczko uciśnionych.
Żywicielko głodnych.
Opatrzności ubogich.
Cudowna Lekarko w chorobach.
Ratunku ginących grzeszników.
Nadziejo zrozpaczonych.
Patronko misji świętych.
Wychowawczyni powołań kapłańskich.
Mistrzyni życia duchowego.
Strażniczko czystości.
Opiekunko rodzin.
Czuła Matko sierot.
Zbawienie umierających.
Pani naszych losów.
Przewodniczko pewna do nieba.
Obrono nasza na sądzie.
Wybawicielko z czyśćca.
Tyś naszą ucieczką, o Pani.

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, przyjmij dziękczynienia nasze.
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone, dziękujemy Ci, Matko najlepsza.
Za uzdrowionych z choroby.
Za pocieszonych w strapieniu.
Za ocalonych z rozpaczy.
Za podtrzymanych w zwątpieniu.
Za wyzwolonych z mocy grzechu.
Za wysłuchanych w błaganiu.
Za litość nam okazaną.
Za miłość Twą macierzyńską.
Za dobroć Twą niezrównaną.

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, usłysz błagania nasze.
Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko miłości.
Za strapionych, abyś ich pocieszyła.
Za płaczących, abyś im łzy otarła.
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była.
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała.
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła.
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła.
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała.
Za grzeszników, abyś im żal in łaskę dobrej spowiedzi wyjednała.
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wstawiaj się za nami, Matko Nieustającej Pomocy!
W: Bądź naszą pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją, Maryję, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


 

Możesz także pobrać gotowe do wydrukowania modlitwy:

LITANIA

NOWENNA

Skrzynka intencjiWirtualny spacerWspomóż parafię

MAPA strony

error: Zawartość jest zabezpieczona !!