Rycerstwo Niepokalanej

Być może zaglądając na tę stronę, pomyśli ktoś: Łatwiej wejść tutaj, niż do Królestwa Bożego, lecz niech żywi nie tracą nadziei, bo jest na to sprawdzony sposób autorstwa Ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Urzeczywistnienia idei franciszkańskiej radości i szczęścia upatrywał w kulcie Maryi i bezgranicznym Jej zawierzeniu, po to też powołał „Rycerstwo Niepokalanej”.

Dlaczego Ona – Niepokalana? Otóż dlatego, że grzech nie ma do Niej dostępu – jest ideałem świętości. Zwykła rzeczywistość – osiągniemy więcej u kogoś ważnego, będąc polecanym przez kogoś, kto jest z Nim w bliskiej relacji. Chcąc więc bliskości Jezusa, zaprzyjaźnijmy się z Jego Matką!

Autor jednej z pieśni maryjnych zauważa „dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło… „Rycerstwo Niepokalanej” jest odpowiedzią na zło zagrażające życiu duchowemu, a przynależność do niego zobowiązuje, by w walce o dobro widzieć w Maryi sojusznika, prosić Ją o pomoc i tej z ufnością wyczekiwać. Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi – to nasz nadrzędny cel.

Zapyta ktoś a co ja w tej sprawie mogę? – Możesz!!!: dbałością o własne uświęcenie, starać się o nawrócenie tych, którzy grzesząc, od Pana Boga stronią. Możesz!!! – zapoczątkować szczęście wieczne, traktując naukę Jezusa jako receptę na jego osiągnięcie. Możesz!!! jako narzędzie w rękach Maryi powiększać zasięg Jego Królestwa.

W Radziejowie istniejemy od niedawna, ale rozpoczęliśmy uroczyście – w roku Kolbiańskim. Dokładnie 8.12.2011r. pierwsza nasza siedmioosobowa grupa zasiliła „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce. Akt oddania Niepokalanej do tej chwili był udziałem 7 osób i dokonywał się zwyczajowo – w kolejne święta Maryjne – najpierw 2 lutego w święto Matki Bożej Gromnicznej później 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zawsze towarzyszy mu przyjęcie Cudownego Medalika. Ma on przypominać, komu rycerz służy i umacniać go na duchu.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają… – to fragment aktu strzelistego zalecanego jako codzienna modlitwa pomocna w wypełnianiu rycerskiej misji, a cała reszta to życie na co dzień w zgodzie z Bożą Nauką.

Nasi Rycerze to osoby z różnych środowisk. Każdy jest tu ważny przez różnorodność doświadczeń i nadziei, więc nie zaczynamy od przysłowiowego zera. Mając taki arsenał do walki o dobro, pracujemy nad doskonaleniem taktyki w pierwszy wtorek każdego miesiąca, korzystając z dwóch pomieszczeń klasztornych. Spotkasz tu:

 • Osoby jak Ty chcące dostać się do Nieba.
 • Osoby pragnące jak Ty mieć tam doborowe towarzystwo.
 • Osoby gotowe jak Ty pracować pod opieką Maryi, by to osiągnąć.

Intensywność i sens spotkaniom nadaje każdy na nich obecny, przez modlitwę i wzbogacające rozmowy w duchu franciszkańskiej radości i życzliwości. Nie wykluczamy wspólnych wyjazdów i spotkań z udziałem ważnych z perspektywy naszej działalności osób. Pierwszy taki wyjazd odbył się 12 V 2012r. Jako kierunek obraliśmy Niepokalanów – Centrum Narodowe MI i siedzibę Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”.

Ojciec Maksymilian twierdził, że geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem , tak i otworem dla osób gotowych podjąć tę walkę, stoi „Rycerstwo Niepokalanej” powstałe przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Radziejowie.

Lista osób należących do wspólnota Rycerstwa Niepokalanej:

 1. Zofia Barbarowicz
 2. Joanna Wekwejt
 3. Waldemar Podgórski
 4. Małgorzata Tomalak
 5. Irena Klimaszewska
 6. Ewa Antos
 7. Agnieszka Małachowska
 8. Agnieszka Siarkowska
 9. Agnieszka Bassa
 10. Agnieszka Lewandowska
 11. Roman Lewandowski
 12. Anna Koźmińska
 13. Anna Fornalewicz
 14. Małgorzata Kieler
 15. Michalina Brykalska
 16. Katarzyna Chojnicka
 17. Anna Niedośmiałek
 18. Irena Szynkowska
 19. Jadwiga Jankowska
 20. Maria Osuch
 21. Urszula Poturalska
 22. Anna Benedykcińska
 23. Joanna Kaczmarek
 24. Anna Kwiatkowska

Opiekun – o. Mariusz Kapczyński

MAPA strony