Ministranci starsi

Od 2005 roku przy naszej parafii istnieje grupa ministrantów – dorosłych, którzy służą przy ołtarzu podczas Mszy św niedzielnej o godz 9.30 jak i przy różnych uroczystościach. Opiekunem grupy ministrantów dorosłych jest proboszcz, o Mariusz.

 

Lista ministrantów:

 1. Barański Ryszard
 2. Gralak Janusz
 3. Filipiak Sławomir
 4. Jędrzejewski Jacek
 5. Kieler Józef
 6. Krygier Lech
 7. Kudłak Waldemar
 8. Pawlak Janusz
 9. Podgórski Waldemar
 10. Rogaliński Franciszek
 11. Spychalski Karol
 12. Zawidzki Grzegorz
 13. Zawidzki Paweł

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA strony