Rada Parafialna

 
Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza, jej kadencja trwa 4 lata.

O terminie zebrania proboszcz informuje Radnych w ogłoszeniach parafialnych nie później niż w niedzielę poprzedzającą dzień spotkania Rady. W sytuacjach wymagających nagłych konsultacji proboszcz może poprosić o konsultację tylko kilku Radnych, których kompetencje najbardziej odpowiadają rozwiązaniu danej sprawy. Przewodniczącym Rady jest proboszcz.

Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem:

–      pogłębienie religijnej świadomości parafian,

–      budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę,

–      dbałość o wychowanie chrześcijańskie,

–      rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian,

–      formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii,

–      służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań budowlanych czy remontowych,

–      pomaga w zdobywaniu środków finansowych i odpowiednich fachowców,

–      służy radą w ocenie inicjatyw i zamierzeń inwestycyjnych,

 

Dnia 17 grudnia 2012r Rada parafialna została zatwierdzona przez Ks Bp Wiesława Meringa.

 

W skład Rady wchodzą Panowie: 

Paweł Benedykciński

Cezary Cieślewicz

Sławomir Filipiak

Janusz Gralak

Stanisław Kania

Benedykt Kowalski

Waldemar Kudłak

Leszek Rosół

Karol Spychalski

Marek Waszak

o. Krzysztof Tarnowski

            Opiekun Rady Parafialnej:  O. Mariusz Kapczyński

Skrzynka intencjiWirtualny spacerWspomóż parafię

MAPA strony

error: Zawartość jest zabezpieczona !!