Rada Parafialna

 
Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza, jej kadencja trwa 4 lata.

O terminie zebrania proboszcz informuje Radnych w ogłoszeniach parafialnych nie później niż w niedzielę poprzedzającą dzień spotkania Rady. W sytuacjach wymagających nagłych konsultacji proboszcz może poprosić o konsultację tylko kilku Radnych, których kompetencje najbardziej odpowiadają rozwiązaniu danej sprawy. Przewodniczącym Rady jest proboszcz.

Rada Parafialna jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem:

 • pogłębienie religijnej świadomości parafian,
 • budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę,
 • dbałość o wychowanie chrześcijańskie,
 • rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian,
 • formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii,
 • służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań budowlanych czy remontowych,
 • pomaga w zdobywaniu środków finansowych i odpowiednich fachowców,
 • służy radą w ocenie inicjatyw i zamierzeń inwestycyjnych,

Dnia 17 grudnia 2012r Rada parafialna została zatwierdzona przez Ks Bp Wiesława Meringa.

Rada Parafialna: 

Przewodniczący – o. Krzysztof Tarnowski – proboszcz

 1. Banasiak Sławomir 
 2. Benedykciński Paweł
 3. Bykowski Piotr
 4. Dolatowska Monika
 5. Gorzycki Włodzimierz
 6. Gralak Adam
 7. Kudłak Waldemar
 8. Pawlak Janusz
 9. Rosół Urszula
 10. Spychalski Karol
 11. Wypij Anna
 12. Zalewski Stanisław

MAPA strony