Rekolekcje Adwentowe

Napisano 12 grudnia 2012

Dni 9-12 grudnia 2012r. w Klasztorze O. Franciszkanów były czasem rekolekcyjnych rozważań Ojca Redemptorysty Józefa Szczeciny, który podjął próbę przygotowania nas na kolejne narodzenie Jezusa. Motywem przewodnim rekolekcji adwentowych w parafii stała się postać Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której wierną kopię ikony mamy zaszczyt podziwiać w świątyni od 1899r. Ojciec Józef poświęcił jej szczególną uwagę, przybliżając historię i losy dzieła, a analizując wręcz detale obrazu z Jej wizerunkiem, wskazywał na ich symbolikę dla świata chrześcijańskiego i walory duchowe płynące z bezpośredniego odbioru dzieła jako swego rodzaju narzędzia kontemplacji życia Maryi – matki Zbawcy. Nagość stopy Dzieciątka Jezus, z której zsuwa się sandał – a więc szczegół na obrazie, którego być może wcześniej nie mieliśmy sposobności odkryć – zinterpretowany został przez rekolekcjonistę jako subtelność Chrystusa we wkraczaniu w życie człowieka – bo „nie chce On wchodzić w nasze życie z butami”- wygląda to trochę tak, jakby ostrożnie badał czy trafił na podatny grunt? sprawdzał , czy jest oczekiwany?… Jakkolwiek to Matka uwieczniona na cudownej ikonie wiernie towarzyszyła Mu w drodze do Zwycięstwa, zatrzymując się wraz z Nim również na ponurych „przystankach”. Sprawdziła się jako rodzicielka, sprawdziła się jako przyjaciel, toteż O. Józef, przytaczając słowa Chrystusa wypowiadane do ucznia prosto z Krzyża – narzędzia męki uwiecznionego na ikonie – „(…)oto syn Twój (…) oto matka Twoja” uświadamiał, że Maryja nie tylko przyniosła na świat Jezusa, jest Ona jednocześnie darem od Boga dla nas – można zaryzykować stwierdzenie – darem z gwarancją jakości. Dlatego Jej nieustająca pomoc opiewana jest w modlitwach i pieśniach zawartych m.in. w modlitewniku rozprowadzanym przez Ojca Redemptorystę, któremu w minione rekolekcje i przy naszym udziale posłużył do głoszenia Jej Chwały.

Obraz słynący cudami, otaczany czcią na co dzień, skupił przed sobą w ostatni dzień rekolekcji wierzących w moc boskiego macierzyństwa i wszystkich tych, których przywiodła nadzieja, że głośno wypowiedziane przez kapłana prośby, błagania i intencje spisane wcześniej przez szukające ukojenia dzieci Maryi – Matki, popłyną ku Niej wartkim strumieniem łez szczęścia, bólu, troski, a strumień ten osuszy promieniami łaski Matka Boża Nieustającej Pomocy. Ci zaś, którzy Jej oblicza pragną doświadczać w swoich domach, mieli w ten czas możliwość nabyć kopie obrazu w kruchcie Kościoła.

 
Posłuchaj:
(Google Chrome, Safari, Internet Explorer 9/10)
 

Rekolekcje_I.mp3     

Rekolekcje_II.mp3     

MAPA strony