Nowi ministranci

Napisano 12 kwietnia 2019

W niedzielę 31 marca podczas Mszy św. o godz. 11.00 byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Pięciu chłopców po kilkumiesięcznym przygotowaniu zostało dopuszczonych do służby liturgicznej. Na wstępie ceremonii przyjęcia Ojciec Proboszcz poprzez odpowiednio zadawane pytania upewnił się, że kandydaci są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków. Następnie opiekun o. Krzysztof przedstawił wspólnocie parafialnej tych, co mają być ustanowieni ministrantami: Tobiasza Banasiaka, Jakuba Gorzyckiego, Miłosza Pańkę, Macieja Smula oraz Filipa Stolarskiego. Proboszcz odmówił modlitwę błogosławieństwa oraz poświęcił stroje ministranckie. Rodzice pomogli swoim synom przy ubieraniu komży oraz pelerynki na znak przynależności do służby ministranckiej. Na zakończenie nowo przyjęci ministranci złożyli ślubowanie przyrzekając wypełniać święte czynności ministranckie pobożnie, gorliwie i radośnie.

Skrzynka intencjiWirtualny spacerWspomóż parafię

MAPA strony

error: Zawartość jest zabezpieczona !!