Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej

Napisano 22 października 2023

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej 16.10.2023 r.

MAPA strony