Uroczystości jubileuszowe Parafii

Napisano 10 września 2021

W niedzielę 5 września świętowaliśmy jubileusz 25-lecia naszej Parafii. Tego dnia celebrowaliśmy Mszę św. dziękczynną, której przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski.
Na początku Mszy św. proboszcz o. Krzysztof Tarnowski przywitał ordynariusza diecezji włocławskiej, władze prowincji franciszkańskiej, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawicieli innych instytucji. Życzył też wszystkim, aby to jubileuszowe świętowanie mocno zapadło w sercach i umysłach uczestników.
W homilii bp Krzysztof Wętkowski dziękował za decyzję o powstaniu parafii, oraz franciszkanom i kolejnym proboszczom, że dbają, by miejscowa świątynia była odnowiona, ale „z taką samą determinacją zabiegali o to, aby w tej wspólnocie, która się tutaj pojawiła i powstała, życie Boże rozwijało się i rosło. Po to bowiem, istnieje wspólnota parafialna. Po to, aby ludzie jednej wiary mogli poczuć wspólnotę ze sobą, mogli się integrować, mogli się wspólnie się modlić, mogli także sobie pomagać”. Kaznodzieja zauważył również, że „parafia jest miejscem otwartym dla wszystkich”, powinna być miejscem „troski jeden o drugiego i jednych o drugich”, a także miejscem modlitwy.
Na zakończenie uroczystości bp Krzysztof Wętkowski poświęcił monstrancję przedstawiającą zarys Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tulącej do serca Eucharystycznego Jezusa. Została ona wykonana przez Mariusza Drapikowskiego – bursztynnika z Gdańska. Od tego momentu nasze sanktuarium zostało włączone w „Dzieło Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju” koordynowane przez Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace, czyli jest miejscem modlitwy o pokój i jedność ludzkich serc między narodami i krajami prowadzącymi do wojny.
Do jubileuszu przez trzydniowe rekolekcje parafię przygotował o. Grzegorz Kwiecień, przełożony franciszkańskiego klasztoru w Stoczku

Skrzynka intencjiWirtualny spacerWspomóż parafię

MAPA strony