Triduum Paschalne 2019

Napisano 4 maja 2019

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku ukazuje Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy – ciemnicy, co symbolizuje modlitwę Chrystusa w Ogrójcu.

Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa. Milczą dzwony i organy. Mimo surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Została przelana na krzyżu Krew Chrystusa, przez którą nasze grzechy są odpuszczone. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, spotykamy się w kościele na liturgii słowa, uroczystej modlitwa powszechnej, adoracji krzyża a także Komunii świętej. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.

Wigilia Paschalna

Mszę św rozpoczyna Liturgia Światła: poświęcenie ognia i paschału, wniesienie zapalonego paschału do świątyni. Kolejną częścią jest Liturgia Słowa, któraukazują Boży zamysł miłości zapisany w księgach Starego i Nowego Testamentu, którego wypełnieniem stała się ofiara Jezusa Chrystusa. Trzecią częścią jestLiturgia Chrzcielna: poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. i uroczyste odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Po zakończeniu rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna. Mszę św. kończy Procesja Rezurekcyjna – Chrystus Zmartwychwstał!!!

MAPA strony