Szczątki kostne w krypcie pod ołtarzem

Napisano 12 lutego 2023

Uchylamy rąbka tajemnicy. Już wkrótce dr Alicja Drozd-Lipińska i dr Natalia Mucha z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu w ramach projektu pn: ,,Zabezpieczenie zabytków odkrytych w podziemiach klasztoru służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego”, przygotują szczegółowy opis szczątków kostnych wydobytych z krypty pod ołtarzem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Specjalistyczne opracowanie antropologiczne pozwoli opisać zróżnicowane morfologiczne, warunki życia oraz choroby, na jakie zapadali mieszkańcy dawnego Radziejowa. Na zdjęciach – kilka z dość licznych patologii (zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające w obrębie kręgów oraz ślady zmian zapalnych na trzonach kości długich), jakie udało się uchwycić na przebadanych fragmentach szkieletów.

MAPA strony