Odwodnienie kościoła

Napisano 1 stycznia 2022

W grudniu 2021 r. wykonaliśmy prace związane z odwodnieniem północnej ściany naszego kościoła. W całości zostały one sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z remontem konserwatorskim ściany północnej kościoła mających na celu izolację partii fundamentowych od wilgoci i budowy odwodnienia, były prowadzone prace archeologiczne.

Badania przeprowadziła firma Archeo-Adventure. W badaniach wzięli udział dr Jakub Mosiejczyk, dr Magdalena Majorek (Uniwersytet Łódzki), mgr Effimia Angeli (Uniwersytet Demokryta w Komotini, Grecja).

W wyniku badań odsłonięto 5 murów – gotyckich fundamentów pod przypory z pierwszej fazy budowlanej kościoła. Wydzielono 20 pochówków w układzie anatomicznym w tym pochówek nietypowy o odwróconej orientacji. Pochówki są datowane od średniowiecza do czasów nowożytnych. Ponadto stwierdzono występowanie 5 dużych skupisk przemieszanych kości ludzkich. Szczątki kostne zostały przekazane do analizy antropologicznej która określi wiek, płeć stan zdrowia osobników pochowanych przy północnej ścianie świątyni. Pozyskano liczne fragmenty naczyń ceramicznych z okresu funkcjonowania średniowiecznego klasztoru. Materiały zostaną poddane analizie i opracowaniu naukowemu.

Skrzynka intencjiWirtualny spacerWspomóż parafię

MAPA strony